SAMARBEJDE MED NORDEA-FONDEN

Nordea-fonden

I Dansk Skolecykling er vi stolte, og enormt glade, over at have modtaget støtte fra Nordea-fonden, til de næste tre år at arbejde for at få flere børn og unge til at cykle i hverdagen. Vi har med støtten mulighed for at nå ud til mange flere kommuner, skoler, og i sidste ende projektets omdrejningspunkt – børnene.

Baggrunden for projektet og samarbejdet:

Danmark er land med en fysisk aktiv profil og en stærk cykelkultur. Der er cykler overalt i byerne og alle os voksne i Danmark kan drømme om en barndom, hvor cyklen var den daglige transportform til skole og i fritiden. Og mange har taget cyklen med ind i voksenlivet, hvor den daglige cykling som transportform giver en samfundsmæssig og miljømæssig gevinst og i høj grad er med til at styrke cyklisternes sundhed og derved forebygge en lang række omkostningstunge livsstils relaterede sygdomme.

Desværre har der de seneste 25 år været en tilbagegang af børn og unge der cykler, på cirka 20 %.

Den øgede inaktivitet blandt børn og unge kan få uoverskuelige konsekvenser for vores børns fremtidige sundhed og det er derfor af største vigtighed at børn og unge arver og udvikler vores cykelkultur og fortsat vil benytte cyklen som daglig transportform gennem hele livet.

Tilbagegangen relateres til følgende parametre:

  • Børn og unge har sammenlignet med tidligere nedsatte cykeltekniske kompetencer
  • Børn og unge mangler overskud og overblik når de færdes i trafikken
  • Forældre har manglende tro på deres børns trafiksikkerhed
  • Øget lokal bilisme i skoler og institutioners nærområde
  • Øget tidspres i familier, så der afsættes mindre tid til at lære børn at cykle og det ikke er en naturlig del af familiernes hverdag

 

Dette medfører fremadrettet:

  • Nedsat sundhed blandt børn og unge pga. øget inaktivitet
  • Nedsatte muligheder for at interagere socialt med jævnaldrende i fritiden samt deltage i sport grundet transport udfordringer
  • Begrænsende mulighed for skoler til at bruge nærområder med by og natur samt praktisere udeskole som en del af undervisningen

 

I Dansk Skolecykling ønsker vi med støtten fra Nordea-fonden og i samarbejde med kommuner og skoler, at bidrage til at knække denne negative udvikling gennem strukturerede uddannelsesforløb, og konkrete cykelaktiviteter i skoler og institutioner. Samtidig kan vi gennem projektet løfte formidlingen af viden fra vores arbejde, gennem vejledninger og video-understøttet øvelsesbank, der kan benyttes frit af landets kommuner.

Dansk Skolecykling
CVR: 38997599
Kontakt via linket her

DS_logo